Purple Ivy News

Välkommen!

Summer internship at Purple IVY

Are you looking for an internship that will provide you with hands-on experience in the corporate sustainability field? Are you able to think holistically about the challenges that companies will face in the future? If so, Purple IVY may have an opportunity for you this summer.

We are looking for an intern who can help us update the researching framework that we use to help us advise companies about sustainability drivers and threats that they will face in the future. We will provide you with an introduction to the framework, the tools that support it, and our approach to presenting the drivers. We will also share examples of how we have used the framework in some recent projects.

Over a period of approximately two months, your task will be to gather and organize the latest insights about future game changers in society. We need you to bring your creative, analytical, and forward-thinking suggestions; your ability to research on your own and find the most relevant recent articles; and your self-confidence in drawing conclusions about how to do things differently. We will support you in the creation of a project plan, hold weekly check-in meetings with you, and otherwise trust you to manage your work with a high degree of independence.

The end result will consist of:

 • a presentation of how the drivers have changed in the last two years, along with any suggestions or findings on new drivers
 • a database of recent articles supporting your findings on new drivers or changes to current drivers
 • an after-work event with our network in August/September to present the results.

We see this internship as a great opportunity for someone who:

 • is likely a recent graduate of a sustainability-related program
 • is looking for networking opportunities in the sustainability consulting field
 • has strong analytical skills
 • thinks holistically
 • is able to draw conclusions and present them in a simple way
 • thinks creatively about future business sustainability challenges
 • is self-motivated
 • is comfortable organizing databases (ex. Evernote, Google Drive).

The assignment will either be financed through Arbetsförmedlingen or compensated according to a mutually agreed fixed price.

 

Cirkulär ekonomi: hur blir dagens avfall morgondagens resurser?

Välkomna till oss den 19:e april kl. 17.30-19.00 på afterwork!

För en hållbar framtid måste vi ta steget mot fler cirkulära lösningar och en cirkulär ekonomi överlag där vi sparar på jungfruliga resurser och återanvänder det som redan finns i våra befintliga flöden. Att arbeta aktivt med allt från hur en produkt designas för återbruk till producent ansvar och rening/förädling av material är delar i det cirkulära tänket.

Pär Larshans, Hållbarhetschef Ragn-Sells, gästar oss denna kväll och kommer berätta om deras arbete och tankar runt den Cirkulära ekonomin. När kommer dagens avfall att betraktas som morgondagen resurser? Vilka möjligheter har vi redan idag och vilka utmaningar finns för morgondagens cirkulära affärsmodeller?

Boka din plats på vår Eventbrite-sida.

Vi ses!

Ett fossilfritt Sverige – är det möjligt?

Av Birgitta Erlandsson Segerström, Senior Consultant på Purple Ivy AB

På färd mot en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor

Sverige har satt ett av de allra tuffaste klimatmålen i världen – Inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. Den nya klimatlagen från 1/1-2018 är en del av det klimatpolitiska ramverket, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd är de andra två delarna. Alla delar av samhället måste hjälpa till för att Sverige ska klara sitt mål och därmed agera föredöme för övriga världen, vi behöver visa att det är möjligt!

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Så mycket som elva olika sektorer i det svenska näringslivet har gått ihop för att göra vardera sin ”Färdplan” för klimatneutralitet. De får stöd från myndigheten Fossilfritt Sverige med Svante Axelsson i spetsen. Samtliga färdplaner ska presenteras för regeringen i april. Jag var på ett dialogmöte igår, där Bygg- och anläggningsbranschens arbete med färdplanen presenterades, och dess innehåll.

Vi deltagare representerade hela värdekedjan, såsom; bygg- och entreprenadbolag, konsulter, materialleverantörer, arkitekter, fastighetsägare och offentlig förvaltning. De stora byggbolagen Skanska och NCC tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Swerock, WSP och Chalmers går i bräschen och har drivit arbetet genom en styrgrupp. Ledorden i arbetet med planen och inför framtiden presenterades:

 • Further
 • Faster
 • Together.

Det gäller allt som har med klimatutmaningen att göra, vi behöver göra mer än vi gör idag, det måste gå fortare och framför allt måste vi samarbeta, inom branscher, mellan branscher, näringsliv och det offentlig osv – vi måste få med alla på tåget och interagera med varandra – ingen fixar detta själv!

Under dialogmötet fick vi deltagare tycka till om ett antal uppmaningar till politiker, beställare, entreprenörer och konsulter. Uppmaningarna blir som en handlingsplan som skapar förutsättningar och åtgärder för att vi ska klara av att bli konkurrenskraftiga och klimatneutrala.

Här följer några exempel på uppmaningar:

Politiker:

 • Inför ambitiösa och långsiktigt satta lagar med klimatkrav och tydliga tidpunkter för att möjliggöra omställningen med stärkt konkurrenskraft.
 • Ta fram en metod för hur klimatpåverkan kan synliggöras och prissättas för alla aktörer i värdekedjan, från råvaruaktör till konsument.
 • Ändra reglerna för klassning av avfall så att cirkulära affärsmodeller kan tillämpas, idag utgör avfallsklassningen hinder för detta.

Beställare:

 • Beakta klimatpåverkan från tidiga skeden i plan- och byggprocessen.
 • Ställ krav på återanvändning av befintligt material, till exempel stommar vid renovering och massor från schaktning och rivning.

Entreprenörer:

 • Utveckla produktionsmetoder som nyttjar material med låg eller netto noll klimatpåverkan, minskat resursuttag, återanvändning och slutna materialflöden under produktion, ombyggnad och rivning.
 • Ställ klimat- och kompetenskrav på leverantörer, arkitekter och konsulter. Följ upp kraven och gör det lönsamt att göra rätt.

Konsulter och arkitekter:

 • Föreskriv material och lösningar med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och skapa effektiva, flexibla och demonterbara konstruktioner.
 • Upprätta metoder och planer i projekteringen som säkerställer att byggnadsverk och anläggningar är klimatneutrala genom hela livscykeln.

Samtliga aktörer i värdekedjan:

 • Sätt upp egna klimat- och miljömål och implementera dem i hela verksamheten.
 • Öka kompetensen om vilket ansvar och vilken möjlighet som finns att minska klimatpåverkan i hela plan – och byggprocessen.
 • Nyttja upphandlingsformer som stimulerar ökad samverkan, dialog och strategiska samarbeten mellan aktörer i värdekedjan
 • Lämna information om klimatpåverkan vid anbud och offerter även utan beställarkrav.
 • Hållbarhetsredovisa och sätt mål på din verksamhets klimatpåverkan.

Tänk om allt detta och mer därtill blir verklighet, då kan vi alla accelerera vår ambition att uppnå klimatneutralitet!


Hoppfulla trender
Som slutkläm kommer här ett citat från Svante Axelsson: (från rapporten Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige):

”Läget är paradoxalt. De tre varmaste åren på jorden sedan mätningarna började är också de tre år då ökningen av koldioxidutsläppen på jorden tycks ha planat ut. Det finns därför hopp om att världens utsläpp av växthusgaser kan vända nedåt före 2020”.

Läs mer i rapporten från Fossilfritt Sverige om positiva trender som att vindkraften står för 10% av vår energianvändning tack vare en ökning med faktor 15 mellan 2006 och 2016, att solelen ökat från 1 gigawattimme 2012 till 45 gigawattimmar 2016 och mycket annat upplyftande!

Håll i hatten
Vi på Purple Ivy tror på att Sverige ska nå sitt mål om klimatneutralitet 2045. Håll i hatten, Nu kör vi!

Risk management: Is it about investing or taking risks?

Written by Eva Normell, Partner at Purple Ivy AB

Do you dare to ignore risks? A business opportunity always involves risk taking, and risks always involve opportunities.

How you view risk management is crucial to your company’s development. If you don’t dare to take risks, your development will stagnate. But if you take risks without understanding the potential consequences, you could end up in a situation where you lose the confidence of your customers, employees, partners and/or other stakeholders.

My own journey
When I started working with risk management about 15 years ago, I didn’t think it would be my thing. According to people who know me well I’ve always been the kind of person who takes big risks. That’s because I’ve had to, since I’m the curious type that likes to test new and unknown things. At first I thought that risk management would hinder my creativity and stop me from exploring. But I have learned that risk management doesn’t prevent me from doing things – it actually helps me to get results from my investments and achieve my goals in a more proactive and focused way.

For companies, the more fast-moving and future-gazing you are, the more benefit you will gain from risk management. A risk management mindset and the associated tools have consistently provided me with the clarity and simplicity required to set priorities in my role as a leader. Risk management has also helped me and many of my clients over the years in developing strategies, running projects and establishing or altering processes.

When should you use risk management?
Risk management is the most efficient tool you can use if you want to work proactively. When you work with risk management, you should always start with what you want to achieve. The goal could be to avoid accidents/injuries/fires, for example, or to achieve happiness or some other positive goal.

Start by setting a goal. To achieve it, you want to avoid risks that might hinder you, obviously, but you also want to find the opportunities that will facilitate your journey. By working with risk management correctly, you will develop an understanding of both the challenges and the opportunities that you might encounter along your way.

Getting started
The process for risk management consists of six steps: setting the scope, identifying risks, prioritizing based on consequence and probability, control, following up and starting over.

Here are a few tips that will help you establish an effective process:

 • Always connect the analysis with a goal.
 • Ensure that you get input from different perspectives: machine, human, and environment.
 • Decide what the meaning of consequence and probability are in this particular case before you start the analysis.
 • Get the right people involved in the analysis.

In every case, risk management creates an opportunity to discuss, create unity and establish the team’s commitment to what you want to achieve. It also provides clear and straightforward support for decision making, which makes it easier to say no when necessary, with a rational motivation to back up the decision.

Today I know that risk management is my thing. It helps me to keep on daring to invest in new creative solutions and explore new ways of working. It has also made me a better leader with a clear direction and the ability to prioritize with confidence.

Nytt år – Nya möjligheter! Är du nyfiken – kontakta oss!

Vi önskar alla våra kunder och vårt fantastiska nätverk en riktigt God Jul!

AW med Tema: Riskstyrning – Handlar det om att investera eller att riskera?

“To act on what you learn is all that really matters.” — Winston Churchill

Vågar man bortse från risker? En affärsmöjlighet innebär alltid ett risktagande. Risker innebär dock samtidigt alltid möjligheter. Hur vi väljer att se på riskhantering är avgörande för vårt företags utveckling.

Om man inte vågar ta risker stagnerar utvecklingen. Men om man tar risker utan att förstå konsekvenserna så kan man hamna i situationer där man riskerar att förtroendet raseras hos kunder, medarbetare, partners och andra intressenter.

Vi reder ut begreppen baserat på några aktuella händelser. Vi förklarar hur man kan arbeta med riskstyrning på ett proaktivt sätt som skapar långsiktighet och fokusering.

Kom och diskutera med oss!

Vi bjuder på vin/öl och tilltugg i inspirerande miljö.

Välkomna,

Astrid, Eva, Agneta, Tanis, Carina, Birgitta & Maria

DATE AND TIME

Thu, January 18, 2018

5:30 PM – 7:30 PM CET

LOCATION

Stockholm

Kontoret

Birger Jarlsgatan 2, 5 tr.

114 34 Stockholm

Trust as an enabler for your strategy

Written by Eva Normell, Partner at Purple Ivy AB

Based on an internal discussion

To us at Purple Ivy, trust is strongly linked to sustainable profitability. When you put trust first, the bottom line usually takes care of itself.

Trust is something that often comes up high on the strategic areas that will help our customers achieve their long-term strategy.

The interesting thing is that when you start discussing what trust is, it is not obvious. The first thing that people think of is predictability. But that doesn’t even cover half of the meaning behind trust.

Trust is not what you do, it’s a mutual feeling between two people: an employee towards his/her employer, or a customer to a company.

The trust is often tightly connected to why two people start a relationship, the reason for starting an employment, or the reason why the customer chose a specific provider of a service/product.

In every meeting, you either build Trust or deteriorate Trust.

Of course, predictability is important when we talk about trust, but it is not enough. To build trust you also need to have an exchange of values with someone. These values are often unspecified to some degree.

When you trust somebody, you become more open to explore the unknown and take risks, which gives you the possibility to experience new things.

In our Team, we have discussed how we can build trust both within our team, but also with our customers. The conclusion is that to build and maintain trust in a team or organization when more than 2 people are involved, you need to make it systematic or it easily gets lost or fades in importance.

So, how can you systemize the building of trust?

Well internally we do it by

 • actively following up on our values,
 • seeing and actively trying to understand every individual,
 • sharing our stories and competences,
 • selling and working in teams.

Building trust with our customers comes through

 • meeting the customer where they are, listening, and really understanding their journey,
 • seeing which individuals at the customer’s site that will grow with our assignment and help them do so,
 • being very transparent on what we cannot do,
 • sharing our way of working through our values – be curious, share energy, give courage and create value.

We are in the beginning of our journey, but we can happily share that our systematic way of building trust works, and that trust is strongly linked to sustainable profitability.

Framtidens byggnader – nollenergihus eller bara nära noll?

Av Birgitta Erlandsson Segerström, Senior consultant på Purple Ivy AB

Framtidens byggnader – nollenergihus eller bara nära noll?

En tredjedel av energianvändningen i Sverige går till bostäder och lokaler, vilket gör fastighets- och byggbranschen till en nyckelspelare i vår klimatkamp.

Purple Ivy noterar EU-direktivet som innebär att alla fastigheter som byggs efter den 31/12 2020 skall vara sk Nära nollenergihus. För nya byggnader som används och ägs av offentlig verksamhet gäller samma sak fast från och med år 2019. Nu har Boverket kommit med riktlinjer i frågan och Energimyndigheten erbjuder utbildning i det så kallade Energilyftet – för dig som arbetar med framtidens byggnader – http://energilyftet.learnways.com. Vi undrar vad som ligger bakom att EU väljer Nära noll istället för Noll – energihus?

Kalifornien sätter ned foten

Staden Fremont i Kalifornien lämnar inte bygglov på nya fastigheter (alla kategorier) om inte solpaneler och laddinfrastruktur för elbilar finns med i ansökan. De är först i USA med så tuffa krav. Staden vill vara säker på att klara av Kaliforniens mål om att alla nybyggda bostäder, ska vara nollenergihus efter 2020. Nollenergihus innebär att husen skall producera lika mycket energi som de själva använder.

De befintliga byggnaderna

Nu kan man ju undra hur alla befintliga fastigheter ska hanteras som säkert har stort behov av åtgärder för att uppnå samma höga energistandard. WGBC – World Green Business Council åtog sig vid Cop 21 i Paris att alla byggnader, nya som gamla, skall vara koldioxidneutrala 2050. Projektet ”Advancing Net zero” startades och 10 länder deltar, bla Sverige genom SGBC (Sweden Green Building Council). De olika länderna har åtagit sig att göra nationella definitioner och utveckla certifieringar för noll-utsläppsbyggnader. Svenska SGBC håller på att utveckla en certifiering som ska vara igång 2018, de har haft de första mötena. Vi på Purple Ivy följer utvecklingen med stort intresse.

 

På tal om fastigheter

Frankrike har en lag sedan 2015 som innebär att alla nybyggda kommersiella fastigheter skall delvis täckas av växter och solpaneler. Något som bidrar både till den biologiska mångfalden och det fossilfria samhället.  De var dock inte först, städer som Basel i Schweiz och Toronto i Kanada har sedan tidigare haft lagar om gröna tak på nybyggda hus.

Hur snabbfotade är vi egentligen häruppe i Norden?

En tredjedel av energianvändningen i Sverige går till bostäder och lokaler, så utan tvekan förtjänar detta område all uppmärksamhet. Vad vi hoppas på är att regler och krav blir tillräckligt tydliga och tuffa så att förändringen till det fossilfria samhället går tillräckligt fort.

 

 

 

« Äldre inlägg

© 2018 Purple Ivy News

Tema av Anders NorenUpp ↑