G4- Är du beredd? 

Med hjälp av G4, de nya riktlinjerna från Global Reporting Initiative, pågår just nu en välbehövlig uppfräschning av sättet att hållbarhetsrapportera. Vi bestämde oss för att sätta fingret på vilket mervärde de nya riktlinjerna för med sig till de svenska företag som rapporterat enligt G4. 

De företag som är först ut att rapportera enligt G4 har:

• Använt riktlinjerna som rekommendationer.

• Skrivit vassare rapporter – men inte nödvändigtvis kortare.

• Använt väsentlighetsanalysen som ett strategiskt verktyg.

• Inte använt GRIs aspekter för att identifiera sina väsentligaste frågor.

• Använt sina egna KPIer när de inte hittat GRI indikatorer som förklarat deras värdeskapande.

Download the PDF file .