Purple Ivy News

Välkommen!

Månad: november 2014

Våga leda mot långsiktiga och otydliga mål

På många företag får hållbarhetsfrågor ofta stå tillbaka till fördel för brådskande operativa frågor. Janne Lundberg från Assa Abloy menar att det går att skapa en känsla av att det brådskar även runt otydliga och långsiktiga mål.

På Purple Ivy’s After Work: Kaos och Struktur, berättade Janne Lundberg om utmanings-driven visuell styrning och uppmanade företag att gå ifrån aktivitetsstyrning och börja styra genom effektmål och resultat.

Efter att visionen är satt gäller det att visualisera, visualisera, visualisera och skapa en gemensam och konkret bild. Därefter sätts delmål så att teamet kan leda sig själva mot dessa mål och komma över utmaningar på vägen. Om visionen är väldigt högt satt och svår att uppnå så kan exempel på delmål vara att skaffa sjukdomsinsikt, kunskapskartläggning, att skapa tillit och vilja och att säkerställa att gruppen har en gemensam bild av visionen.

Vill du veta mer om Challenge Driven Visual Management så kontakta oss gärna!

Eva, Astrid, Agneta, Sophie och Kaying

eva@purple-ivy.se, agneta@purple-ivy.se

 

Purple Ivy och DNV GL publicerar ny rapport!

G4- Är du beredd? 

Med hjälp av G4, de nya riktlinjerna från Global Reporting Initiative, pågår just nu en välbehövlig uppfräschning av sättet att hållbarhetsrapportera. Vi bestämde oss för att sätta fingret på vilket mervärde de nya riktlinjerna för med sig till de svenska företag som rapporterat enligt G4. 

De företag som är först ut att rapportera enligt G4 har:

• Använt riktlinjerna som rekommendationer.

• Skrivit vassare rapporter – men inte nödvändigtvis kortare.

• Använt väsentlighetsanalysen som ett strategiskt verktyg.

• Inte använt GRIs aspekter för att identifiera sina väsentligaste frågor.

• Använt sina egna KPIer när de inte hittat GRI indikatorer som förklarat deras värdeskapande.

Download the PDF file .

© 2019 Purple Ivy News

Tema av Anders NorenUpp ↑