Hållbarhetsrapportering kan göras på olika sätt och med olika syften; genom att följa globala riktlinjer som GRI G4 och Integrated reporting. Olika krav finns från lagstiftare och olika intressentgrupper – i Sverige och i andra länder.

Vi ger dig koll på vad som händer inom hållbarhetsrapportering och ger exempel genom kundcase. Du får även några goda råd på vägen.

På agendan:


Sophie Hemne de Robien, Sustainability Analyst på Purple Ivy, ger dig en genomgång av utmaningar och fördelar med Global reporting initiative’s G4 riktlinje samt goda råd för en smidig rapporteringsprocess.

Louise Brown berättar om hur DNV GL arbetat med en bedömning av livförsäkringsbolaget Storebrand hållbarhetsrating, deras interna processer och hur man kan jobba med pågående förbättringar kring detta. Louise är ansvarig för våra tjänster inom hållbarhet och specialiserad på corporate governance och anti-korruption.

Matts-Ola Samuelsson, Pricipal Auditor hos DNV GL, berättar om verifiering mot egna krav, vad ska man tänka på och vad är viktigt att följa upp

Tid: Kl 16.30 – 18.30.

Efter seminariet bjuder vi på dryck och tilltugg. Kom och nätverka samt passa på att ställa dina frågor till våra seminarieledare och experter.

Se även:

Hållbarhetsrapporteringens grunder 
Kurser ger dig ger dig grunden för ett proaktivt arbetssätt.
8 oktober
2 december

Hållbarhetsrapportering & väsentlighetsanalys
Här lägger du grunden för hållbarhetsarbetet – vilka frågor är strategiskt viktiga för er?
9 oktober
3 december

Att förebygga korruption

Utmaningarna och begreppen – vad innebär de för er i praktiken?

15 september