Purple Ivy News

Välkommen!

Månad: november 2017

Trust as an enabler for your strategy

Written by Eva Normell, Partner at Purple Ivy AB

Based on an internal discussion

To us at Purple Ivy, trust is strongly linked to sustainable profitability. When you put trust first, the bottom line usually takes care of itself.

Trust is something that often comes up high on the strategic areas that will help our customers achieve their long-term strategy.

The interesting thing is that when you start discussing what trust is, it is not obvious. The first thing that people think of is predictability. But that doesn’t even cover half of the meaning behind trust.

Trust is not what you do, it’s a mutual feeling between two people: an employee towards his/her employer, or a customer to a company.

The trust is often tightly connected to why two people start a relationship, the reason for starting an employment, or the reason why the customer chose a specific provider of a service/product.

In every meeting, you either build Trust or deteriorate Trust.

Of course, predictability is important when we talk about trust, but it is not enough. To build trust you also need to have an exchange of values with someone. These values are often unspecified to some degree.

When you trust somebody, you become more open to explore the unknown and take risks, which gives you the possibility to experience new things.

In our Team, we have discussed how we can build trust both within our team, but also with our customers. The conclusion is that to build and maintain trust in a team or organization when more than 2 people are involved, you need to make it systematic or it easily gets lost or fades in importance.

So, how can you systemize the building of trust?

Well internally we do it by

  • actively following up on our values,
  • seeing and actively trying to understand every individual,
  • sharing our stories and competences,
  • selling and working in teams.

Building trust with our customers comes through

  • meeting the customer where they are, listening, and really understanding their journey,
  • seeing which individuals at the customer’s site that will grow with our assignment and help them do so,
  • being very transparent on what we cannot do,
  • sharing our way of working through our values – be curious, share energy, give courage and create value.

We are in the beginning of our journey, but we can happily share that our systematic way of building trust works, and that trust is strongly linked to sustainable profitability.

Framtidens byggnader – nollenergihus eller bara nära noll?

Av Birgitta Erlandsson Segerström, Senior consultant på Purple Ivy AB

Framtidens byggnader – nollenergihus eller bara nära noll?

En tredjedel av energianvändningen i Sverige går till bostäder och lokaler, vilket gör fastighets- och byggbranschen till en nyckelspelare i vår klimatkamp.

Purple Ivy noterar EU-direktivet som innebär att alla fastigheter som byggs efter den 31/12 2020 skall vara sk Nära nollenergihus. För nya byggnader som används och ägs av offentlig verksamhet gäller samma sak fast från och med år 2019. Nu har Boverket kommit med riktlinjer i frågan och Energimyndigheten erbjuder utbildning i det så kallade Energilyftet – för dig som arbetar med framtidens byggnader – http://energilyftet.learnways.com. Vi undrar vad som ligger bakom att EU väljer Nära noll istället för Noll – energihus?

Kalifornien sätter ned foten

Staden Fremont i Kalifornien lämnar inte bygglov på nya fastigheter (alla kategorier) om inte solpaneler och laddinfrastruktur för elbilar finns med i ansökan. De är först i USA med så tuffa krav. Staden vill vara säker på att klara av Kaliforniens mål om att alla nybyggda bostäder, ska vara nollenergihus efter 2020. Nollenergihus innebär att husen skall producera lika mycket energi som de själva använder.

De befintliga byggnaderna

Nu kan man ju undra hur alla befintliga fastigheter ska hanteras som säkert har stort behov av åtgärder för att uppnå samma höga energistandard. WGBC – World Green Business Council åtog sig vid Cop 21 i Paris att alla byggnader, nya som gamla, skall vara koldioxidneutrala 2050. Projektet ”Advancing Net zero” startades och 10 länder deltar, bla Sverige genom SGBC (Sweden Green Building Council). De olika länderna har åtagit sig att göra nationella definitioner och utveckla certifieringar för noll-utsläppsbyggnader. Svenska SGBC håller på att utveckla en certifiering som ska vara igång 2018, de har haft de första mötena. Vi på Purple Ivy följer utvecklingen med stort intresse.

 

På tal om fastigheter

Frankrike har en lag sedan 2015 som innebär att alla nybyggda kommersiella fastigheter skall delvis täckas av växter och solpaneler. Något som bidrar både till den biologiska mångfalden och det fossilfria samhället.  De var dock inte först, städer som Basel i Schweiz och Toronto i Kanada har sedan tidigare haft lagar om gröna tak på nybyggda hus.

Hur snabbfotade är vi egentligen häruppe i Norden?

En tredjedel av energianvändningen i Sverige går till bostäder och lokaler, så utan tvekan förtjänar detta område all uppmärksamhet. Vad vi hoppas på är att regler och krav blir tillräckligt tydliga och tuffa så att förändringen till det fossilfria samhället går tillräckligt fort.

 

 

 

© 2019 Purple Ivy News

Tema av Anders NorenUpp ↑